IAOT is het initiatief van een groep mensen die ook anderen wil inspireren om met hun geestelijke scholing aan de slag te gaan. Ieder mens heeft geestelijke ervaringen, maar het is niet eenvoudig om deze op eigen kracht te scholen. Zo zeer als het belangrijk is dat een scholingsweg een individueel besluit is, zo verrijkend is het om daar óók samen aan te werken. Alleen al ieders besluit tot samenwerken helpt IAOT een stapje verder. IAOT organiseert onderzoek en stimuleert mensen om hun individuele scholingsweg te gaan, gericht op de eigen ervaring.

 

Stel dat je je verwondert over het leven
    de levende natuur
    het leven van jou en andere mensen
    het leven dat de stof beweegt
    en toch onzichtbaar is ...
Wil je dat leven dan beter leren kennen?
Wil je dat leven leren aanvoelen?
Wil je dat leven leren zien?
Wil je dat leven leren hanteren?
    Constructief, helend, genezend?

Het Instituut voor Aether Onderzoek & Technologie (IAOT)
    doet onderzoek
    ontwikkelt technieken
die tot doel hebben het leven te verbeteren
    - voor iedereen en alles
    hier op aarde -
    onder de zon.

 

Website bijgewerkt op: 14 juli 2014 www.stillewateren.com