Aethertechnologie

Over IAOT
De naam van het Instituut is gebaseerd op het Griekse woord Aether, dat onder andere vertaald kan worden als "de adem van de goden". Aristoteles nam het begrip over van de Hindus, die het "Akasha" noemden.
In de antroposofie wordt het woord gebruikt als benaming voor de levenskracht die er voor zorgt dat de stoffelijke lichamen van planten, dieren en mensen kunnen groeien en gedijen tijdens het leven, en al die tijd niet vervallen zoals na het sterven. Er wordt daarbij gesproken van een etherlichaam of etherorganisatie van levende organismen. Het wordt bij de geboorte uit de algemene etherwereld afgezonderd, om - bij de mens - een aantal dagen na het overlijden weer in de algemene etherwereld op te gaan. Die algemene etherwereld wordt verrijkt met de ervaring van alle wezens die er stervend aan bijdragen, en er bij hun geboorte uit putten.
Het toegankelijk maken van de etherwereld door middel van de antroposofische scholingsweg en het ontwikkelen van een techniek die in de etherwereld zijn krachtbron heeft, ziet het Instituut als zijn doelstelling. De warmtemeditatie is een belangrijke bron van inspiratie voor IAOT.

Wat doen we
Het Instituut voor Aether Onderzoek & Technologie richt zich op het onderzoek naar de samenhang tussen de fysieke en de aetherische wereld, waarbij de antroposofisch geïnspireerde natuur- en wiskunde het uitgangspunt vormen.

 

  www.stillewateren.com